Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Klädkodskrav i arbetslivet

Hur hårda krav får arbetsgivaren ha på sina anställdas val av kläder? Och när anses en medarbetares vägran om att följa uppsatta klädkoder utgöra ett brott mot anställningsavtalet? På detta seminarium belyser vi de alternativ du som arbetsgivare har när arbetstagaren inte följer bolagets krav. Du får verktyg att hantera en känslig situation och ökad insikt om dina juridiska rättigheter och skyldigheter.

Jonas Wiberg
Jonas Wiberg är arbetsrättsjurist och har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skilje... Mer…

En av landets främsta experter inom arbetsrätt, Jonas Wiberg, går igenom vilka krav som får ställas på arbetstagarens klädval, frisyr och kroppsutsmyckningar. Du får även vägledning kring hur du ska agera om en medarbetare klär sig olämpligt och när en anställd riskerar sin anställning på grund av vägran av att följa uppsatt klädkod.

Ur innehållet

  • Vilka krav på klädsel får ställas i olika typer av branscher?  
  • Så ska arbetsgivaren agera om en anställd klär sig olämpligt
  • Så utformas en klädpolicy korrekt 
  • När kan en anställd som vägrar följa uppsatta klädkoder varnas eller sägas upp? 

Vem bör gå på seminariet

HR-ansvariga – för att få ökad insikt om arbetsgivarens juridiska rättigheter och skyldigheter, samt veta vilka frågor som bör beröras redan vid anställningsintervjun. 

Jurister – för att få vägledning om gråzoner kopplade till diskriminering och yttrandefrihet på arbetsplatsen.

Datum
Fredag 25 oktober
Tid
08.00—10.00
Plats
Seminarium online via personlig live-länk
Pris
2 490,00 kr