Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Interna och särskilda utredningar – en checklista

Efterfrågan av interna och särskilda utredningar har ökat lavinartat. Behovet uppkommer som ett resultat av rapportering i medier, brottsutredningar och visselblåsningar. Om en extraordinär händelse skulle drabba din verksamhet bör du vara uppdaterad om hur ni ska agera.

Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå. Ansvarar bland annat för områdena compliance och investigations. Med mer än 20 års erfarenhet av området ha... Mer…
Ronja  Kleiser
Biträdande jurist på Setterwalls Advokatbyrå. Verksam inom compliance och investigations samt tvistelösning. Ronja har betydande erfarenhet inom kommersiella... Mer…

Under detta seminarium går experterna från Setterwalls Advokatbyrå igenom vilka faktorer som är viktigast att tänka på när en utredning ska genomföras. Seminariet behandlar också speciella utmaningar som kan uppkomma när utredningen mediebevakas och vad som då är extra viktigt att tänka på. Dessutom får du tips på hur du utifrån ett compliance-perspektiv kan arbeta förebyggande och därmed minimera riskerna.

Ur innehållet

  • Hur verksamheten initialt bör agera för att säkra viktig information
  • Nya föreskrifter gällande behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser 
  • Så ska utredningens omfattning bestämmas
  • Hur du undviker vanliga fallgropar vid en utredning 
  • När de förhållanden som utredningen avser är föremål för granskning i media
  • Hur organisationer kan arbeta förebyggande för att identifiera och minimera risker i verksamheten 


Vem bör gå på seminariet

Jurister & compliance officer – för att öka kunskapen kring hur verksamheten bör agera och vilka regelverk bolaget har att förhålla sig till om behovet av en utredning uppkommer.

Beslutsfattare – för att en händelse av denna typ kan få oerhört stora följder för verksamheten. Negativa skriverier i pressen kan exempelvis göra stor skada för organisationens anseende och varumärke.

Datum
Onsdag 6 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Seminarium via livestreaming
Pris
2 490,00 kr