GDPR i offentlig sektor – regelefterlevnad för myndigheter

Ingen har väl lyckats undgå GDPR, men trots detta är vi många som fortfarande ställer oss frågande kring hur vi ska gå vidare. Vad är myndigheters nästa steg i GDPR-arbetet? Hur ser förhållandet till reglerna om offentlighet och sekretess ut?

Martin Brinnen
Senior Specialist vid Kahn Pedersen och är en av Sveriges ledande experter på dataskyddsfrågor och yttrandefrihetsrätt.

Träffa Martin Brinnen, GDPR-specialist med unik spetskompetens och gedigen erfarenhet av arbetet på myndighet. På seminariet besvaras flera viktiga frågor som berör den dagliga verksamheten i just offentlig sektor. Lär av andras erfarenheter och ta del av de mest frekventa misstagen som uppdagats efter att dataskyddsförordningen trätt i kraft.

På agendan: 

• Hur påverkas myndigheters arbete efter införandet av GDPR? 

• Vad gäller för insamling och behandling av personuppgifter?

• Hur ser förhållandet till reglerna om offentlighet och sekretess ut? 

• Hur ska myndigheter förvara och gallra elektroniska handlingar?


Har du inte möjlighet att medverka på plats?

Då kan du istället delta via live-länk. Pris: 1 490 kr ex moms per person.

Anmäl dig via bokning@lexnova.se, så kontaktar vi dig inom kort med mer information.


Seminariet kan komma att spelas in. För mer information: Läs här

Datum
Fredag 15 februari
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk