GDPR-compliance och radering av personuppgifter

Ingen har väl lyckats undgå GDPR, sedan de nya reglerna för personuppgiftshantering infördes i maj 2018. Trots detta är vi många som fortfarande ställer oss frågande kring hur den nya lagen ska appliceras på den egna verksamheten. Så vad säger GDPR? Hur fungerar tekniken? Och vilka åtgärder behöver en organisation vidta kring gallring?

Håkan Nordling
Jur. kand, verksam som Specialist Counsel inom Setterwalls IP/Tech-grupp med fokus på juridisk rådgivning rörande IT och teknikfrågor
Bobi Mitrovic
Advokat (Specialist Counsel) och verksam inom Setterwalls IP/Tech-grupp där han biträder klienter inom områdena för compliance, IT och dataskyddsfrågor

Missa inte chansen att träffa GDPR-experterna Bobi Mitrovic och Håkan Nordling när de delar med sig av sina erfarenheter från tiden efter att GDPR trätt i kraft. 

På Lexnovas frukostseminarium tar föreläsarna upp de vanligaste misstagen som förekommit i samband med deras granskningar det senaste halvåret. Frågan om radering av personuppgifter är viktig att känna till för i princip alla verksamhetsutövare och behandlas särskilt på seminariet. Frukost och utbildningscertifikat ingår.

På agendan:

Radering enligt GDPR

  • Vad säger GDPR?
  • Hur fungerar tekniken?
  • Vilka åtgärder behöver en organisation vidta kring gallring?


Vanliga ”findings” vid översyn av GDPR compliance

  • Efter 6 månader med GDPR går vi igenom de vanligaste ”findings” vi hittat i de GDPR-audits vi genomfört.
  • Tillämpningen av modellklausuler (även överföringar inom koncern),
  • Ingåendet av biträdesavtal
  • Processen kring registerutdrag
  • Art. 30-registret
  • Rollfördelningen mellan ansvarig-biträde
  • Gallring 


Datum
Onsdag 5 december
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm