Framtidsfullmakter – frågor att beakta

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft för drygt två år sedan. Dess syfte är att individer själva ska kunna påverka vem som ska omhänderta deras intressen vid den tidpunkt då de själva är oförmögna att fatta beslut. Det finns ännu inga vägledande avgöranden. Aktörer som upprättar framtidsfullmakter får därför ta lärdom från förarbeten och litteratur, men vilka kritiska delar av lagstiftningen måste dessa aktörer ha koll på?

Caroline Elander Knip
Advokat samt grundare av Elander Advokatbyrå. Vid sidan att biträda sina klienter är Caroline även en väletablerad föreläsare inom det familjerättsliga och a... Mer…

På det här lunchseminariet går Caroline Elander Knip igenom de viktigaste frågorna du som rådgivare måste beakta vid upprättandet av framtidsfullmakter. Du kommer även få större insikt om hur du bör angripa och diskutera dessa juridiskt svåra frågor med de kommande fullmaktshavarna.

Ur innehållet

  • När försvinner individens beslutsförmåga?
  • Kan det finnas flera fullmaktshavare?
  • Vem avgör när fullmakten träder i kraft?
  • Hur bör motstridiga intressen hanteras?

Vem bör gå på seminariet

Jurister och aktörer inom finansiell sektor – för att enklare kunna upprätta framtidsfullmakter.

Utbildningscertifikat och lunch ingår.

Datum
Fredag 8 november
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr