Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Förhandling av lokalhyresavtal – så gör du

Tillämpningen av de hyresrättsliga reglerna vid uthyrning av kommersiella lokaler är ofta komplicerad. Det finns vissa tvingande regler i hyreslagen som måste beaktas, men i övrigt råder avtalsfrihet. Parterna har således stora möjligheter att själva påverka avtalets innehåll, både vad gäller hyrans storlek och vilken part som ska stå för vilka kostnader. Det finns därför många olika faktorer som är direkt avgörande för hur förmånligt avtalet kommer att bli.

Caroline  Björlingson
Advokat och verksam inom Lindahls fastighetsgrupp och är specialiserad inom kommersiell fastighetsrätt.
Lovisa Lagerwall
Advokat och verksam i Lindahls kompetensgrupp för fastighetsrätt samt offentlig upphandling.

Ett otydligt eller ofullständigt hyresavtal kan bli mycket kostsamt för fastighetsägaren. Ändå är det inte ovanligt att hyresavtal innehåller villkor som är oförenliga med de tvingande reglerna i hyreslagen, vilket i värsta fall kan leda till långdragna och kostsamma skadeståndsprocesser. 

Under detta seminarium går experterna från Advokatfirman Lindahl igenom vad som är avgörande för att en förhandling ska bli framgångsrik. Som deltagare får du konkreta tips på hur du förbättrar ditt förhandlingsläge och hur du undviker framtida tvister.

Ur innehållet

  • Förhandlingens olika faser – från behovsanalys till signerat avtal
  • Förutom hyresnivån, vilka punkter bör du förhandla om?
  • Hur du kan förebygga framtida tvister redan på förhandlingsstadiet
  • I vilka situationer hyresgästens rätt till nedsättning av hyra kan avtalas bort

Målgrupp

Seminariet passar dig som är fastighetsägare, förvaltare, hyresgäst, uthyrare eller jurist.

Frukost och utbildningscertifikat ingår.

Datum
Torsdag 19 september
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr