Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för personers hälsa och säkerhet när de vistas i eller omkring fastigheten. Vid en olycka kan du i värsta fall bli skyldig till skadestånd och drabbas av straffrättsliga påföljder, även om ingen har skadat sig. Se till att du är ordentligt uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller – och hur du undviker straffansvar.

Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid Gerhardsson Tynkkynen Advokater. Specialiserad inom fastighetsrätt och miljörätt.
Jöns Gerhardsson
Advokat och delägare vid Gerhardsson Tynkkynen Advokater, med huvudsaklig inriktning mot tvistelösning och processer.

Utifrån ny praxis analyserar våra experter omfattningen av fastighetsägarens ansvar vid olyckor och ohälsosamma förhållandet. Dessutom behandlas det miljörättsliga ansvaret, där tillstånd av olika slag behövs för att kunna nyttja och utveckla fastigheten. 

Med rätt kunskap kan dyra framtida misstag undvikas. Efter genomfört seminarium har du fått praktiska tips på hur du kan arbeta förebyggande för att identifiera och minimera juridiska risker kopplat till fastighetsägande.

Ur innehållet:  

  • Tillstånd som krävs för fastighetsutveckling, t.ex. bygglov och strandskyddsdispens
  • Hur du säkerställer den egna verksamhetens regelefterlevnad
  • Juridiska risker kopplade till fastighetsägande
  • Fastighetsägarens miljöansvar
  • Hur långt ansvaret för att förebygga olyckor och ohälsosamma förhållanden sträcker sig


Seminariet passar fastighetsägare, konsulter, fastighetsförvaltare och jurister som vill få en överblick över de regler som påverkar fastighetsägarens ansvar.

 

Datum
Fredag 15 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr