Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Entreprenörens ansvar för fel – ändrade spelregler i byggbranschen

I somras klargjorde Högsta domstolen otydligheter gällande ansvarsfördelningen i samband med felavhjälpande vid entreprenad. Hur påverkar detta branschens aktörer och hur omfattande kan entreprenörens ansvar bli?

Johan Wingmark
, specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt. Tidigare verksam vid Svea hovrätt. 

Ny praxis ändrat förutsättningarna i byggbranschen – så vad man kan förvänta sig för ansvarsfördelning i förhållandet beställare-entreprenör. På vårt interaktiva frukostseminarium behandlar entreprenadspecialisten Johan Wingmark centrala typfall som alla i branschen måste känna till. Frukost och utbildningscertifikat ingår.

På agendan: 

  • Vad kan man som beställare göra när en entreprenör vägrar avhjälpa fel – och vilka risker tar entreprenören genom sitt agerande?
  • Hur långt sträcker sig entreprenörens avhjälpandeskyldighet?
  • Kan en beställare ställa upp särskilda villkor kring hur och när ett felavhjälpande ska ske?


Lär dig hur domstolarna har resonerat – och hur du ska agera i praktiken för att undvika kostsamma misstag. Boka en plats redan idag och se till att du är ordentligt uppdaterad inför det nya året!

Datum
Fredag 7 december
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm