Entreprenadrättslig nyhetsmorgon – rättsfallen du bör känna till

Prövningarna av entreprenad- och konsulträttsliga tvister i allmän domstol har ökat, och byggbranschens standardavtal är ofta svårtolkade. Behöver du hålla dig uppdaterad på rättsutvecklingen på detta komplexa område?

Peter Degerfeldt
Advokat vid Landahl advokatbyrå. Expert inom entreprenad- och konsulträtt.

Välkommen på entreprenadrättslig Nyhetsmorgon med Advokat Peter Degerfeldt. Med sin specialistkunskap om juridiska frågeställningar med anknytning till byggbranschen och sin stora erfarenhet av entreprenadjuridiska tvister och rådgivning går han igenom några av de allra viktigaste rättsfallen som du behöver känna till. 

Datum
Tisdag 16 oktober
Tid
08.00—10.00
Plats
Summit Thouse, Engelbrektplan 1, Stockholm