Brottmålsfrukost med Martin Borgeke

Vilka nya straffrättsliga domar från Högsta domstolen måste du som praktiker ha koll på – och hur ska domstolens uttalanden tolkas? Få en genomgående uppdatering ett av landets absolut tyngsta namn inom straffrätt. Tidigare justitierådet Martin Borgeke delar med sig av sin expertis och reder ut Högsta domstolens vägledande uttalanden.

Martin Borgeke
Fd justitieråd och en av Sveriges mest respekterade straffrättsexperter och mycket uppskattad både som författare och som föreläsare. Han har mångårig erfare... Mer…

Under seminariet går Martin Borgeke igenom den senaste tidens utveckling inom straffrättsområdet, med fokus på aktuell praxis från Högsta domstolen. På agendan står bland annat betydelsen av social adekvans och de gränsdragningsproblem som aktualiseras när det gäller misshandelsbrott. Och vilka gärningar som kan vara straffria under åberopade av nöd, med hänvisning till behovet av att lindra svår smärta.

Seminariet riktar sig till advokater, jurister, åklagare och domare.


Utbildningscertifikat och frukost ingår.


Datum
Fredag 5 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm