Ny HD-praxis med Christina Ramberg

Att skriva bra avtal kräver både en förståelse för affären och goda juridiska kunskaper. Som jurist och beslutsfattare är det därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka direktiv som gäller för kommersiella avtal. Ställ just dina frågor till en av landets främsta experter inom avtalsrätten, professor Christina Ramberg.

Christina Ramberg
Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon är en av våra mest efterfrågade föreläsare och har föreläst inom framförallt avtal... Mer…

I detta återkommande seminarieformat uppdaterar Christina Ramberg dig om ny praxis inom avtalsrätten. Vi tar avstamp i ett högintressant HD-fall, där domstolen bedömde hur lång uppsägningstid som skulle gälla i ett återförsäljarförhållande som varat i 22 år.

Ur innehållet: 

  • Uppsägningstid 
  • Avgångsvederlag
  • Minimiåtaganden
  • Konkurrensklausuler

Uppdatera dig om ny praxis – så att du som jurist eller beslutsfattare inte riskerar arbeta utifrån gamla premisser. Utbildningscertifikat ingår.


Datum
Torsdag 11 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm