Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

Avtalsrättslig nyhetsmorgon – med Christina Ramberg

Den pågående förändringen av förmögenhetsrätten fortsätter att utvecklas i rask takt. För att inte riskera att arbeta utifrån gamla premisser måste du som praktiserande jurist hålla dig uppdaterad med de senaste rättsfallen och deras innebörd för rättsläget.

Christina Ramberg
Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon är en av våra mest efterfrågade föreläsare och har föreläst inom framförallt avtal... Mer…

I det uppskattade formatet Avtalsrättslig nyhetsmorgon tar Christina Ramberg upp ett färskt HD-fall av stor praktisk kommersiell betydelse inom ramen för ett fristående och interaktivt frukostseminarium. Vid detta tillfälle behandlas boilerplate-klausuler (som oftast återfinns i slutet av ett kontrakt och behandlar generella frågor som ej är specifika för det enskilda avtalet).

Kommer den svenska högsta domstolen att följa den engelska, som nyligen sett mycket strängt på saken? Och vad fyller dessa klausuler egentligen för funktion i svensk avtalsmiljö?

Ställ de frågor just du vill ha svar på och utbyt värdefull erfarenhet med branschkollegor. Frukost och utbildningscertifikat ingår.

På seminariet behandlas:

  • Entire agreement clauses (integrationsklausuler)
  • No oral modification (skriftkrav)
  • No waiver clauses (icke-avstående)
Datum
Torsdag 24 januari
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm