Lexnova Frukostseminarier

Compliance

Rättsområden

Urval av experter

Tor Dunér
Advokat och delägare vid ADN Law Advokatfirma
Ronja  Kleiser
Biträdande jurist på Setterwalls Advokatbyrå
Ulf Djurberg
Advokat och delägare vid Setterwalls advokatbyrå.

Seminarier (8)