Arbetsgivarens risker vid felaktig uppsägning 

Att avsluta en anställning på felaktiga grunder kan bli kostsamt för arbetsgivaren. En arbetstagare som anser sig ha blivit felaktigt behandlad vid uppsägning eller avsked kan inte bara skapa oönskad badwill för organisationen, utan också ogiltigförklara rättshandlingen.

Anneli Lönnborg
Advokat och Senior Associate. Har gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor, främst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Hon har även god erf... Mer…

För dig som arbetsgivare finns det all anledning att noga överväga ett beslut om uppsägning eller avsked. Processen vid en arbetstvist är inte bara tidskrävande – den omfattas vanligtvis inte heller av rättsskyddet i en företagsförsäkring. Det är med andra ord inte bara kostnader i form av löneutbetalningar under hela tvistens gång som ett ogiltigförklarande för med sig, utan arbetsgivaren måste själv stå för sina – och i värsta fall även motpartens – rättegångskostnader.

På Lexnova frukostseminarium går arbetsrättsexperten Anneli Lönnborg igenom vad som gäller vid felaktig uppsägning, och vad du som arbetsgivare bör tänka på för att undvika en både dyr och krävande process, som dessutom kan skada företagets rykte.


Har du inte möjlighet att medverka på plats?

Då kan du istället delta via live-länk. Pris: 1 490 kr ex moms per person.

Anmäl dig via bokning@lexnova.se, så kontaktar vi dig inom kort med mer information.


Datum
Onsdag 10 oktober
Tid
08.00—10.00
Plats
Centralt på Östermalm