Lexnova seminarier

Träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av spetskunskap inom olika rättsområden.

10 fallgropar vid företagsförvärv

Ny praxis försvårar företagens möjligheter att förvärva bolag och ingå fusioner. För att nå betydande konkurrensfördelar är det därför viktigt att veta exakt hur förvärvskontroller fungerar i praktiken – och hur juridiska respektive kommersiella aspekter avgör affärens framgång.

Per Karlsson
Advokat och grundare av Advokatfirman Per Karlsson & Co. Per Karlsson har arbetat med konkurrensrätt i 25 år som advokat, regeringstjänsteman och chefsj... Mer…

Advokat Per Karlsson ger dig handfasta råd om hur du undviker de vanligaste misstagen vid företagsförvärv. Du får dessutom ökad insikt om hur kontrollen har utvecklats de senaste trettio åren. Seminariet kommer att behandla allt från kommissionens förbud mot fusionen mellan Volvo och Scania – till Konkurrensverkets förbud mot förvärvet av Svensk Mjölk i april 2019. 

Ur innehållet

  • Genomgång av senaste praxis och särskilt intressanta ärenden
  • Hur kontrollen av företagsförvärv har utvecklats de senaste trettio åren 
  • Kommersiella och juridiska aspekter och hur de påverkar förvärvsprövningen 
  • Genomgång av de tio vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem
  • Handfasta tips på vad företag ska tänka på för att göra ett framgångsrikt förvärv 

Vem bör gå på seminariet

Jurister – för att skaffa sig en bra och uppdaterad bild över området. En konkurrensfördel att kunna förstå processerna och tidsaspekterna vid en prövning av en företagskoncentration.

Beslutsfattare och bolagsledning – för att bristande kunskap i exakt hur förvärvskontroller fungerar kan leda till att du missar förvärv som du borde försökt göra, eller så kanske man är för djärv och misslyckas med ett förvärv för att man inte hade tillräcklig kunskap.

Datum
Torsdag 10 oktober
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr