Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Vigilansprincipen

Detta avsnitt fokuserar på vigilansprincipen och hur du som praktiserande jurist ska förebygga risker i avtal. I en djungel av rättsregler och värderingsjuridik är det ofta principerna som hjälper oss att strukturera och se helheter. Dessutom är principerna ofta kraftfulla retoriska verktyg. Christina Ramberg går pedagogiskt igenom vigilansprincipen och förhållandet till andra principer på avtalstolkningens område.

Christina Ramberg
Professor, jur. dr, Stockholms universitet