Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Verksamhetsutövare enligt miljöbalken

Advokat – utbildningsintyg

Vem som är verksamhetsutövare kan många gånger vara avgörande för möjligheten att ställa någon till ansvar. Frågan vem som är verksamhetsutövare eller vem som i juridisk mening egentligen är verksamhetsutövare är ofta knepig. Begreppet finns ej i miljöbalken utan återfinns i praxis. Stefan Rubenson gör här en gedigen genomgång av rättsutvecklingen.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet