Köp nu

När upphör medansvaret för styrelseledamot?

Advokat – utbildningsintyg

Christer Danielsson går igenom två mycket intressanta rättsfall som handlar om när en styrelseledamot kan bli personligen medansvarig för bolagets förpliktelser. Båda fallen handlar om när medansvaret upphör. I det ena fallet handlar det om konkurs och i det andra fallet om företagsrekonstruktion.

Christer Danielsson
Advokat, delägare Advokatfirman Danielsson & Nyberg