Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Ny dom från AD om avskedande vid arbetsvägran

Advokat – utbildningsintyg

Tommy Iseskog kommenterar en ny intressant dom från Arbetsdomstolen om avskedande vid arbetsvägran. Vidare redogör han för den spännande utredningen om moderniserad arbetsrätt med frågor om turordningsreglerna, kompetensutveckling, kostnader vid uppsägning och anställningsvillkor. Avslutningsvis tas två EU-domar upp om verksamhetsövergång och indirekt diskriminering.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt