Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Hävningsförbehålls sakrättsliga verkan

I ett nytt rättsfall tar Högsta domstolen upp äganderättsförbehåll, en av den svenska sakrättens eviga frågor. När står sig ett sådant förbehåll gentemot köparens olika fordringsägare? Vad är det som säljaren förbehåller sig? Duger det till exempel att hen förbehåller sig en hävningsrätt? Och hur är det med förbehåll som ”inte är allvarligt menade”? Jon Kihlman går igenom dessa frågor och ger svar.

Jon  Kihlman
Advokat