Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Fyra färska HD-domar om utvisning på grund av brott

En utlänning som begår brott får utifrån vissa förutsättningar utvisas ur Sverige. Vad krävs för att utvisa utlänningar som haft permanent uppehållstillstånd i flera år? Vilken betydelse kan verkställighetshinder få för prövningen? Med ledning av fyra HD-avgöranden diskuterar Jack Ågren hur domstolen gör dessa avvägningar och vilken eventuell betydelse en utvisning kan komma att få för straffmätningen.

Jack Ågren
Docent i straffrätt