Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Ersättningsformer vid entreprenader

I det här avsnittet går Bo Linander igenom de ersättningsformer som används vid entreprenader; fast pris, mängdkontrakt och löpande räkning. Han tar särskilt upp de problem som kan uppkomma vid löpande räkning och ger förslag på hur man kan agera för att undvika dessa.

Bo Linander
Advokat, delägare Advokatbyrån Hellgren Linander