Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Det miljörättsliga vitet

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet får du en gedigen genomgång av det miljörättsliga vitet. Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar pedagogiskt upp vitets alla knepiga delar kompletterat med hänvisningar till viktig praxis.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet