Lexnova Play

Arbetsrätt

Med Lexnova Play är du snabbt uppdaterad på rättsutvecklingen på ett enkelt sätt. Varje månad uppdaterar vi dig på de viktigaste nyheterna inom arbetsrätt i ett digitalt format du kan se när och var du vill.

  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning
  • Juridiska nyheter via webb-tv
  • Var som helst – när som helst

Urval av experter

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt

Play (68)

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

I programmet behandlas bland annat: Beslutade lagnyheter: • Nya regler i föräldraförsäkringen • Nya regler för s.k. sorgpenning • Ny lag om korttidsarbete Aktuella domar: EU-kommissionen oc...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

I denna månads sändning tar Tommy Iseskog bland annat upp: Nya regler i socialförsäkringsbalken Nya regler för föräldrarpenning Domar från AD – bl a om lönediskriminering

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Ur innehållet från augustis nyhetsuppdatering: • Anmälningsskyldighet vid utstationering • Förslag på nya regler för föräldrarpenning • Lagstiftning hösten 2013 Tommy tar även upp viktiga dom...

Arbetsrätt med Tommy Iseskog

Ur innehållet från junis nyhetsuppdatering: • Nya sanktioner i arbetsmiljölagen • Nya sanktioner i arbetstidslagen • Konvertering vid vikariat eller allmän visstidsanställning – OBS lagändring p...