Köp detta avsnitt

Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.


Obegränsad skattskyldighet i Sverige

Advokat – utbildningsintyg

Obegränsad skattskyldighet i Sverige är central i skatterätten. Enligt ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen anses inte väsentlig anknytning föreligga på grund av att utlandsvistelsen pågått under lång tid – trots att anknytning fanns av andra skäl. Domen kommer få stor betydelse och genomslag i rättstillämpningen. Börje Leidhammar går grundligt igenom kriteriet väsentlig anknytning till Sverige och dess betydelse för skattskyldigheten.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket