Köp detta avsnitt

Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.


Skyddstillsyn och 28:3-fängelse

Rättsutvecklingen har under senare år gett nya möjligheter att ersätta ett längre fängelsestraff med skyddstillsyn och fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken. Martin Borgeke reder ut i vilka fall man kan undvika ett fängelsestraff genom att få domstolen att döma till den mindre ingripande påföljden skyddstillsyn. En gedigen genomgång kompletterat med viktig rättspraxis på området.

Martin Borgeke
Fd justitieråd