Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Fördelning av verksamhetsutövares solidariska ansvar

Advokat – utbildningsintyg

Vem bär ansvar för förorenade områden och hur ska det solidariska ansvaret fördelas mellan flera verksamhetsutövare? Mark- och miljööverdomstolen avgjorde i mars 2019 vilka omständigheter som kan beaktas i bedömningen av ansvarsfördelningen. Joel Mårtensson reder ut frågan kompletterat med praxis på området – och klargör vilka möjligheter en exploatör som sanerar har att söka ersättning från tidigare verksamhetsutövare.

Joel Mårtensson
Partner, Mannheimer Swartling