Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Fastighetskostnader och avdragsrätt

I det här avsnittet fokuserar Ulla Werkell på fastighetskostnader och går igenom direktavdrag och årliga värdeminskningsavdrag utifrån gällande praxis. Vidare så har Skatteverket lanserat nya begrepp; förstagångsanpassning och utvidgat reparationsbegreppen för bostäder. Werkell reder ut begreppen och belyser problematiken kring tolkningen av dessa.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.