Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Avskedande av generaldirektör och uppsägningstid för VD

Advokat – utbildningsintyg

Två direktörer, en generaldirektör och en vd, var föremål för två domar i AD nyligen. Tommy Iseskog redogör för fallet med den avskedade generaldirektören och de tillhörande frågorna om tvåmånadersregeln samt om grunden för ett avskedande verkligen blivit ordentligt genomlyst. Den andra domen behandlar uppsägningstid för en verkställande direktör. Vidare en lagstiftningsnyhet om avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter och ett antal förslag från regeringen om bland annat nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt