Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Slopad straffrabatt för unga myndiga

Regeringens utredning om att slopa straffrabatten för unga brottslingar från 18 upp till 21 år innebär att även 18-åringar kan komma att dömas till livstids fängelse. Regeringen vill att den straffrättsliga särbehandlingen av 18–20-åringar avskaffas – är detta en bra ordning när både psykologisk och neurologisk forskning talar emot ett avskaffande? Jack Ågren analyserar och avslutar med tankar kring betänkandet "Slopad straffrabatt för unga myndiga".

Jack Ågren
Docent i straffrätt