Köp nu

Rättsäkerhetsprinciper och oriktig uppgift

Börje Leidhammar tar upp de rättssäkerhetsprinciper som bör genomsyra rättstillämpningen på skatteområdet. Principerna är viktiga i skenet av SOU 2018:96 om rapporteringsskyldiga arrangemang, där rättsäkerhetsfrågorna ställs på sin spets. Leidhammar reder ut begreppet oriktig uppgift ut och det stränga beviskravet som det medför.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket