Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Ny HD-dom om fordringsrätt mellan sambor

Fredric Renström analyserar det ändrade rättsläget i ljuset av en högintressant HD-dom om fordringsrätt mellan sambor. Avgörandet innebär att det införts en lättnad beträffande bevisbördan för den som tar emot egendom. Prövningen gällde en sambo som bekostat arbeten på den andra sambons enskilda egendom och krävde återbetalning efter att man har separerat. Ett mycket intressant avsnitt för dig som rådgivare.

Fredric Renström
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå