Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Förhandlingar om företagsöverlåtelser som inte leder till avtalsslut

Ibland drar motparten sig ur avtalsförhandlingar på ett sent stadium innan bundenhet har uppkommit. Vad gäller då juridiskt och vilken skada ska man ersätta? Kan man få utomkontraktuellt skadestånd? Christina Ramberg reder ut frågan och tar bland annat upp när man kan åberopa culpa in contrahendo.

Christina Ramberg
Professor, jur. dr, Stockholms universitet