Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Entreprenörens åtagande och ÄTA enligt AB 04

Advokat – utbildningsintyg

Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de viktiga och avgörande frågorna gällande vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går vidare igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Eric Grimlund
Advokat och delägare Landahl Advokatbyrå