Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Skadestånd vid offentlig upphandling

En ny dom från Högsta domstolen klargör leverantörens möjlighet till skadestånd vid offentlig upphandling. Kihlman analyserar domen och besvarar frågor som om ersättning kan erhållas för anbudskostnader eller om skadestånd kan erhållas för rättegångskostnader i förvaltningsdomstolarna. Avslutningsvis behandlas frågan om skadestånd kan beräknas enligt det positiva kontraktsintresset – det vill säga med beaktande av utebliven vinst – trots att det aldrig blev något avtal.

Jon  Kihlman
Advokat