Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare

I det här avsnittet går Leidhammar igenom vikten av att noggrant informera sig om vilket ansvar man har som företrädare för ett bolag. Risken är annars att man kan bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Leidhammar reder ut vem som har det bestämmande inflytandet och vad det innebär i praktiken. Han reder även ut frågan om i vilken utsträckning företrädaransvaret kan jämkas och vad som menas med att avveckla verksamheten i rätt tid. Frekventa och kritiska frågor som berör dig som är företagare eller styrelseledamot.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket