Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Användandet av försäkringar vid arvsplanering

Förmånstagarförordnande är intressant ur ett arvsplaneringsperspektiv då det kan utgöra ett möjligt alternativ till testamente i framtiden. I detta avsnitt behandlar Marie Wessel möjligheten att använda förmånstagarförordnande vid arvsplanering, när detta skulle kunna realiseras samt om man kan begära jämkning av ett förmånstagarförordnande.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå