Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Skyddet för äganderätten i FBL och PBL

Advokat – utbildningsintyg

Kan grannarna ta min mark eller kan kommunen upphäva min byggrätt? Ulf Jensen tar upp spännande frågor om äganderättsskyddet i fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen. Jensens svar är väl underbyggda från grundlagen och framåt. Ett mycket lärorikt avsnitt med de viktigaste rättsfallen gällande fastighetsreglering med tvång och ändring av detaljplaner sedan genomförandetiden löpt ut.

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap