Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Kan aktieägartillskott vara en värdeöverföring?

Erik Nerep går igenom aktieägartillskott i ljuset av ett färskt rättsfall från Svea hovrätt. Prövningen gällde om ett aktieägartillskott kan vara en värdeöverföring. Nerep går även igenom den obligationsrättsliga delen av aktieägartillskottet. Vad behöver man tänka på vid avtals ingående för att vara säker på att rätt person får vinstmedel i framtiden?

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt