Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Myndighetskrav i hyresförhållanden

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet tar Rune Thomsson upp när myndigheter ställer krav på användningen av en lokal och den reglering av ansvaret som ofta finns i lokalhyresavtal. Thomsson även upp vad som gäller med samordningen mellan PBL och hyreslagen när det gäller användningsförbud. Avslutningsvis kommenteras en skrivning som finns i Fastighetsägarnas standardkontrakt för lokal. Skrivningen avser vad som gäller när ett nytt hyresavtal ersätter ett tidigare.

Rune Thomsson
Konsult vid Landahl Advokatbyrå.