Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Lagnyheter och nya domar från AD

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet tar Tommy Iseskog upp följande: Lagnyheter • Ny företagshemlighetslag • Säsongsanställning • Karensavdrag istället för karensdag Förslag från regeringen • Förslag till nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen • Förslag om strejkrätten • Valutspel om allmän visstidsanställning Från Arbetsdomstolen • Brott mot lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet • Olovlig stridsåtgärd • Förbud mot disciplinpåföljd (62 § medbestämmandelagen) • Anställningsvillkor vid verksamhetsövergång

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt