Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Förvaltning av dödsbon

I det här avsnittet går Marie Wessel igenom regelverket runt dödsboförvaltning. Wessel tar även upp praktiska frågeställningar som kan uppstå. Vi får ta del av tankar och tips i det praktiska handhavandet av dödsbon.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå