Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Skattetillägg

Skattetillägg är en sanktion som myndigheter kan tillgripa när exempelvis en oriktig uppgift lämnats vid inkomstdeklaration. Skattetillägget är en omdiskuterad fråga och det har hänt mycket i lagstiftning och rättstillämpning under senare år. Är reglerna för stränga? Leidhammar reder ut begreppen kring frågan om skattetillägg.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket