Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Nya bodelningsförordningen 2019 – en kort fördjupning

Advokat – utbildningsintyg

Den 24 juni 2016 antogs två förordningar om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållande, ett resultat mellan ett samarbete av 18 EU-medlemsstater och innehåller bestämmelser om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar. Förordningarna träder i kraft den 29 januari 2019 och ska primärt tillämpas på rättsliga förfaranden som inletts efter detta datum samt på officiella handlingar och förlikningar som tillkommit efter ikraftträdandet. I det här avsnittet reder Fredric Renström ut vissa komplicerade delar av de nya reglerna.

Fredric Renström
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå