Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Praktiska verktyg för tvistutvärdering och skiljemannarätt

Advokat – utbildningsintyg

I del ett går Bengt Bolin igenom hur man kan gå tillväga för att undvika onödigt dåligt utfall i processen. Han visar olika praktiska verktyg, som kan användas vid tvistutvärdering. Del två med Emilia Lundberg handlar om skiljemannarätt. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut lanserade nya regler 1 januari 2017 och Lundberg ska i ljuset av dessa berätta om två moderna former av skiljeförfarande – interimistisk skiljedomare och förenklat skiljeförfarande. Lundberg tar även upp en färsk lagrådsremiss på skiljemannarättens område.

Emilia Lundberg
Advokat
Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl