Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Nya skatteregler för företagssektorn

Den 1 januari 2019 träder de nya skattereglerna för företagssektorn i kraft – ett omfattande och komplext regelsystem med många obesvarade frågor som berör väldigt många företag. Reglerna omfattar primärt ränteavdragsbegränsningar även för externa räntor. Ulla Werkell inriktar sig delvis på fastighetsbranschen där hon har sin huvudsakliga verksamhet.

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.