Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Några verktyg för tvistutvärdering

I det här avsnittet går Bengt Bolin igenom hur man kan gå tillväga för att undvika onödigt dåligt utfall i processen. Han visar olika praktiska verktyg, som kan användas vid tvistutvärdering.

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl