Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

Köp nu

Regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter som rättslig grund för skadestånd

Advokat – utbildningsintyg

Fredrik Bergman redogör för en färsk HD-dom som illustrerar hur regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter kan användas som en direkt rättslig grund för skadestånd. Fallet är ett led i en rättsutveckling där Högsta domstolen i större utsträckning börjat tillämpa bestämmelserna om fri- och rättigheter i den svenska grundlagen istället för Europakonventionen. En spännande utveckling som ger kreativa ombud nya verktyg för att tillvarata klienters grundläggande rättigheter.

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp nu