Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter som rättslig grund för skadestånd

Advokat – utbildningsintyg

Fredrik Bergman redogör för en färsk HD-dom som illustrerar hur regeringsformens bestämmelser om fri- och rättigheter kan användas som en direkt rättslig grund för skadestånd. Fallet är ett led i en rättsutveckling där Högsta domstolen i större utsträckning börjat tillämpa bestämmelserna om fri- och rättigheter i den svenska grundlagen istället för Europakonventionen. En spännande utveckling som ger kreativa ombud nya verktyg för att tillvarata klienters grundläggande rättigheter.

Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa