Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Betydelsen av den tilltalades tidigare brottslighet

Det här avsnittet handlar om vilken betydelse som den tidigare brottsligheten har för påföljdsbestämningen. Martin Borgeke beskriver särskilt i vilken utsträckning och hur bestämmelsen om återfallsskärpning av straff skall tillämpas.

Martin Borgeke
Fd justitieråd