Köp nu

Summering av familjerättsåret 2018

Marie Wessel och Fredric Renström redogör för de viktigaste familjerättsliga förändringarna att hålla koll på från 2018. De pratar bland annat om nya bodelningsförordningen, fordringen mellan makar/sambor, framtidsfullmakt/generalfullmakt, villkor i gåvobrev, återkallelse av testamente och tidfristerna enligt 7 kap 4§ ÄB.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Fredric Renström
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå